Fångad

Vi började diskutera ett montage som handlade om att vara instängd i en grop. Klädseln skulle uttrycka utsatthet, men samtidigt ville vi att bilderna visade på en styrka och en kreativitet. ”Jag låter mig inte hållas kvar där i gropen.”

Klicka på en bild så ser du den i större format.