Den sittande sessionen

En genom posernas riktning sammanhållen serie. Händer och armar är det ibland svårt att veta vad man ska göra av i en bild. Här upplever jag att de utgör en viktig del av den känsla som förmedlas.

Klicka på en bild så ser du den i större format.