Overlays

Overlays påminner om att projicera en bild eller ett mönster på modellen. Jag fick denna ”overlay” och ville testa den i efterarbetet med våra bilder. Vi tycker om resultatet.

Klicka på en bild så ser du den i större format.