Moder natur

Idén var den första som modellen önskade få hjälp att genomföra. Det tog minst ett år innan vi hittat all utrustning, lim etc. Ett stort tack till modellens vän som skötte det mesta av själva bygget. Det här var fascinerande att få vara med om, alltifrån de första samtalen, till genomförandet. Och inte minst inköp och experimenterande.

Klicka på en bild för att se fler i samma serie.