Costume for…

Under en av de fotoutbildningar jag gått fick vi i uppdrag att låta oss inspireras av ett känt fotografi. Jag valde ”Costume for Feb ´ 68” av Robert Heinecken. Efter lite sökande hittade jag rätt modell. Gabby vågade ge det en chans. Förutom bilderna av henne ägnade jag rätt lång tid åt att t.ex. hitta delbilderna.

Klicka på en bild så ser du den i större format.