Frilagda (eller frigjorda) känslor

Vissa modeller ”har det”. Jag noterar en blick, en närhet som griper tag i mig som betraktare både vid fototillfället och långt senare när jag återvänder till bilderna.

Klicka på en bild så ser du den i större format.